Mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanishtPërkthyese dhe interprete e betuar dhe e autorizuar për gjuhën shqipeRekomandime të shkëlqyeraDr. Jonida Xhyra-Entorf
Slide 1 Tast 1280x300 KP03 2Slide 1 Tast 1280x300 KP03 2Cilësi e lartë në përmbajtje dhe formëKompetencë e lartë gjuhësore Profesionalitet i shkallës së parëPërkthimi me shkrim
slide 2 Ohr 1280x300 KP03 2slide 2 Ohr 1280x300 KP03 2Përkthim konsekutiv ose simultanProfesionalitet i lartëPërkthim me video-thirrjePërkthimi me gojë
slide 3 Tafel 1280x300 KP03 2slide 3 Tafel 1280x300 KP03 2Përvojë shumëvjeçareShqip dhe gjermanishtKurse individuale ose në grupe të voglaMësimi i gjuhës
Start Mobil JXE 635x357 albanisch

Jonida Xhyra-Entorf

Përkthimi me shkrim

Përkthimi me gojë

Mësimi i gjuhës

Buch Paragraph 200px rund
Videodolmetschen 200px rund
Klasse mit Tafel 200px rund

Përkthimi me shkrim:

 • përkthime të legalizuara të certifikatave, diplomave, vërtetimeve zyrtare etj.
 • profesionalitet të lartë
 • përkthime të tjera të specializuara (ndër të tjera në fushën e mjekësisë, politikës, financës, ekonomisë, marketingut, turizmit etj.)
 • kompetencën e gjuhës shqipe si gjuhë nëne
 • kontakt të drejtpërdrejtë me klientët
 • ruajtjen e formatimit të dokumentit të përkthyer
 • referenca të shkëlqyera
 • përgatitje dhe kualifikim shkencor për gjuhët shqip dhe gjermanisht

Përkthimi me gojë:

 • 25 vjet përvojë punë për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 • përkthim konsekutiv, simultan, me video-thirrje
 • kompetencë të lartë gjuhësore
 • kualifikim të vazhdueshëm për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 • dije të gjerë lidhur me strukturat e ndryshme në fushën e administratës, drejtësisë dhe shëndetësisë
 • shpjegim të veçorive ndërkulturore
 • punë parapërgatitore lidhur me dokumentacionin shoqërues gjatë përkthimit
 • diskrecion të plotë

Mësimi i gjuhës:

 • mësimdhënie për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 • ndërmjetësim të kompetencës ndërkulturore
 • arsimim shkencor dhe didaktik për shqipen dhe gjermanishten
 • certifikim nga BAMF
 • kurse bashkëbisedimi
 • mësimdhënie të përshtatur individualisht në përmbajtje, vëllim dhe denduri
 • certifikim nga Telc
 • mësim online për gjuhën shqipe
BDUE Mitgliedslogo kurz de
Jonida Xhyra Entorf

Dr. Jonida Xhyra-Entorf

Përkthyese dhe interprete e autorizuar dhe e betuar për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip


Klingerstraße 28
D-81369 München
mobil +49 179 670 1541
info@xhyra-entorf.de