Kontakt

Dr. Jonida Xhyra-Entorf

Përkthyese dhe interprete e autorizuar dhe e betuar për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip

Ju mund të më kontaktoni si më poshtë:

Komm EMail Fotolia 95541776 XS

Klingerstraße 28
81369 München

Komm At Fotolia 95541776 XS

info@xhyra-entorf.de

Komm Telefon Fotolia 95541776 XS
Komm Handy Fotolia 95541776 XS

Formulari i kontaktit