Kualifikimi im shkencor

BDUE Mitgliedslogo lang de

Përkthimi me shkrim dhe me gojë

 • Përkthyese dhe interprete e autorizuar dhe e betuar për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip
 • Anëtare në Shoqatën Gjermane të Përkthyesve (BDÜ)
 • Përvojë 25 vjeçare për gjuhët dhqip dhe gjermanisht
Klasse mit Tafel 400px 1
Klasse mit Tafel 400px

Mësimdhënia

 • Mësuese e certifikuar nga Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF)
 • Nivel shumë i lartë për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip, botime në shqip dhe gjermanisht
 • Recensuese për punime magistrature pranë Universitetit Ruprecht-Karl të Heilderberg-ut
 • Testuese e emëruar nga Ministria Bavareze e Kulturës (Bayerisches Kultusministerium) për shqipen si gjuhë e dytë e huaj
 • Testuese e certifikuar për disa nivele nga Telc
Doktorhut 400px 1

Kualifikimi shkencor

 • Diplomuar në degët gjuhë dhe letërsi shqipe në Shqipëri
 • Diplomuar në degët albanologji, germanistikë dhe letërsi e krahasuar në Gjermani
 • Doktore e shkencave filologjike në fushën e albanologjisë (Universiteti i Mynihut/GER)
 • Profesore e asociuar për gjermanisht në Universitetin e Elbasanit
 • Botime të ndryshme shkencore (shikoni më poshtë)