Dëftuesi

Impressum 500px alb

Të dhënat sipas §5 TMG (Ligji gjerman për telekomunikacionin) dhe §2 DL-InfoV (Rregullorja gjermane për detyrimet informative dhe ofruesit e shërbimeve)

Dr. Jonida Xhyra-Entorf

Përkthyese e autorizuar dhe e betuar për gjuhën shqipe

Përkthyese në profesion të lirë dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht

Anëtare në BDÜ (Shoqata Gjermane e Përkthyesve)

Klingerstrasse 28

D-81369 München

Germany

Mundësitë e kontaktimit

Telefon: +49 89 354 2457

E-Mail: info@xhyra-entorf.de

Taksa e vlerës së shtuar

Në llogaritë e përkthimeve nuk përfshihet taksa e vlerës së shtuar sipas § 27a UStG të së drejtës gjermane. Numri i identifikimit për taksën: 144/222/00275.

Të dhëna lidhur me siguracionin për garancinë profesionale

Emërtimi dhe adresa e shoqatës:

Württembergischen Versicherung

Kutia postare 100219

76232 Karlsruhe

Deutschland

Juridiksioni i siguracionit: pretendimet për t’u bërë garant nga ana e gjykatave të huaja janë të përjashtuara nga oferta e siguracionit. Ky përjashtim nuk vlen për vendet e Komunitetit Europian dhe për Zvicrën.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Komisioni Europian ka parashtruar një platformë të gatshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Adresën tonë elektronike mund ta gjeni sipër tek dëftuesi.

Ne jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që zhvillohet në një institucion përkatës për konsumatorët.

Garancia për përmbajtjet

Si ofrues të një shërbimi të caktuar ne jemi përgjegjës sipas § 7 paragr.1 TMG (Ligji për telemediat) për përmbajtjet që kemi ofruar vetë në faqen tonë elektronike në përputhje me kuadrin e përgjithshëm ligjor.

Por si ofrues të një shërbimi të caktuar sipas §§ 8 deri 10 TMG (Ligji për telemediat),  ne nuk jemi të detyruar të mbikëqyrim informacione të huaja të transmetuara ose të memoirizuara apo të hetojmë rrethanat që dëshmojnë një veprimtari të kundërligjshme.

Paragrafët e mësipërm nuk prekin detyrimet për largimin ose bllokimin e shfrytëzimit të informacioneve në përputhje me kuadrin e përgjithshëm ligjor. Një garanci përkatëse për këtë gjë është e mundur megjithatë qysh nga momenti kur bëhet e njohur një shkelje konkrete e ligjit. Në rast se bëhen të njohura shkelje ligjore përkatëse, atëherë ne do t’i largojmë menjëherë këto përmbajtje.

Garancia për lidhjet

Oferta jonë përmban lidhje që të çojnë në faqe elektronike eksterne të institucioneve të tjera, për përmbajtjen e të cilave ne nuk kemi asnjë ndikim. Për këtë arsye ne nuk mund të marrim përsipër asnjë garanci për përmbajtje që nuk janë tonat. Për përmbajtjen e faqeve të lidhura është gjithmonë përgjegjës ofruesi përkatës i tyre. Faqet e lidhura janë kontrolluar nga ana jonë para se të ofrohet lidhja e tyre për shkelje të mundshme ligjore. Në kohën kur është ofruar lidhja nuk kemi vënë re përmbajtje të kundërligjshme.

Ne nuk mund të pretendojmë të bëjmë një kontroll të vazhdueshëm të përmbajtjeve të faqeve të lidhura, pa pasur të dhëna konkrete për shkelje ligjore. Ne do t’i largojmë menjëherë lidhje të tilla në momentin që do të bëhet e njohur se ka shkelje ligjore.

E drejta e autorit

Përmbajtjet e parashtruara në rubrikat e kësaj faqeje elektronike i nënshtrohen të drejtës së autorit sipas juridiksionit gjerman në fuqi. Për shumëfishimin, përpunimin, përhapjen dhe çdo lloj ripërdorimi të tyre jashtë kufijve që parashikon ligji për të drejtën e autorit, është e nevojshme të merret miratimi me shkrim i autorit përkatës. Shkarkimi dhe kopjimi i kësaj faqeje elektronike janë të lejueshme vetëm për qëllime private dhe jo komerciale.

Për përmbajtjet në këtë faqe elektronike që nuk janë krijuar nga ofruesi i saj, do të respektohet ligji për të drejtën e autorit lidhur me personat apo institucionet përkatës. Në mënyrë të veçantë për përmbajtjet e personave apo institucioneve të tjerë do të bëhet e ditur se janë të tilla. Nëse juve megjithatë ju tërheq vëmendjen shkelja e të drejtës së autorit në këtë rast, ju lutemi të na bëni njoftimin përkatës. Ne do t’i largojmë menjëherë përmbajtje të tilla në momentin që do të bëhet e njohur se ka shkelje ligjore.

Të dhënat bankare

Commerzbank München

Kodi bankar: 700 800 00

Numri i kontos: 0750 359300

BIC/SWIFT: DRESDEFF700

IBAN: DE36 7008 0000 0750 3593 00

Përgjegjëse për përmbajtjen sipas § 10 pika Absatz 3 MDStV të së drejtës gjermane është

Dr. Jonida Xhyra-Entorf (për mënyrën e kontaktimit shikoni më lart)

Pronar i domenit dhe formatues

Klaus-Peter Entorf (për mënyrën e kontaktimit shikoni më lart)

Kushtet e përgjithshme të biznesit:

AGB © blende11.photo – Fotolia.com

Shqip-gjermanisht:

Dr. J. Xhyra-Entorf © Dr. J. Xhyra-Entorf

Online translation service concept © cienpies – Fotolia.com

Përkthim me zë të ulët © psdesign1 – Fotolia.com

Tabelë e zezë me shkumës dhe vizë © Robert Kneschke – Fotolia.com

books front green blackboard © Cherries – Fotolia.com

Paragraph sign on the vintage book © Maksym Yemelyanov – Fotolia.com

International Meeting©iStockphoto.com/Ercan Sucek

3d illustration of bright empty classroom for lessons and training ©  – Fotolia.com

Mbrojtja e të dhënave:

Keyboard and open padlock©iStockphoto.com/Rallef

Përkthimi me gojë:

International Meeting©iStockphoto.com/Ercan Sucek

Dëftuesi:

Dëftuesi © Marco2811 – Fotolia.com

Mundësitë e kontaktimit:

Contact us – Set of blue buttons © dehweh – Fotolia.com

Lidhjet:

3d Links © fotomek – Fotolia.com

Çmimet:

Taschenrechner © pfpgroup – Fotolia.com

Kualifikimi:

Dr. J. Xhyra-Entorf © Dr. J. Xhyra-Entorf

BDÜ © BDÜ

Përfundimi i studimeve me diplomë © fotomek – Fotolia.com

Referencat:

hand holding a white business card on a blue background © projectio – Fotolia.com

Mësimi I gjuhës:

3d illustration of bright empty classroom for lessons and training © sveta – Fotolia.com

Gjuha shqipe:

Hapësira shqipfolëse © Dr. J. Xhyra-Entorf

Përkthimi me shkrim:

Paragraph sign on the vintage book © Maksym Yemelyanov – Fotolia.com

Botimet:

Titulli i librit © Harassowitz.de

Formatimi është bërë sipas një shembulli të ofruar nga WordPress-Vorlage Enfold

Burimi: http://www.e-recht24.de